Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

Tietosuojaseloste

 

Soveltamisala ja tarkoitus

Lahden lämpöpumppuhuolto ja Suomen Lämpöpumppuhuolto ovat AirCo Oy:n (jäljempänä AirCo) rekisteröityjä toiminimiä. AirCo on verkkosivustolla käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tämä tietosuojaseloste soveltuu AirCo:n suorittamaan, ulkoisia toimijoita koskevien henkilötietojen käsittelyyn. Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi tästä dokumentista, löydät yhteystietomme ”Yhteystiedot” -otsikon alta.

 

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa yhteistyökumppaneillemme sekä nykyisille, entisille ja tuleville (jäljempänä ”asiakkaat” tai ”sinä”) yleinen käsitys siitä:

 • mitä henkilötietoja keräämme;
 • milloin ja miksi keräämme henkilötietoja;
 • miten käsittelemme henkilötietoja.

 

Henkilötiedot, joita keräämme:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • asennusosoite, jos eri kuin postiosoite

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietojen kerääminen (milloin ja miksi keräämme henkilötietoja)

Voit luovuttaa meille sinua tai tuotettasi, kuten lämpöpumppua, koskevia tietoja ottaessasi yhteyttä verkkosivujemme kautta tai soittamalla puhelinnumeroomme. Tällaiset tiedot (”asiakkaan toimittamat henkilötiedot”) voivat sisältää:

 • Yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asennusosoite jne.)
 • Väestötieteellisiä tietoja (taloudessa asuvien henkilöiden määrä jne.)
 • Tuotetta koskevia tietoja (sarjanumero, malli, ostopäivä, asennuspäivä, huoltohistoria, lämmönlähde, lämmitysjärjestelmä, kylmäaineen tyyppi, jne.)
 • Toimintasi perusteella syntyviä paikkatietoja (navigoinnin apu, hakulauseet ja sijainnin jakaminen esimerkiksi ilmastoon sopivan lämpöpumpun valitsemiseksi)
 • Tietoja ostoksestasi sekä tuotteidemme ja palveluidemme käytöstä 

 

Osa tuotteista voi automaattisesti kerätä tuotetta ja sen ympäristöä koskevia teknisiä tietoja, jotka eivät suoraan liity sinuun henkilönä. Tällaiset tiedot (”tuotetiedot”) ovat tavallisesti sidoksissa tuotteen sarjanumeroon ja voivat tämän vuoksi olla epäsuorasti jäljitettävissä sinua koskeviksi. Tuotetietoihin voi sisältyä:

 • Asennusyritys 
 • Asennuspäivä, asennusosoite
 • Tuotetta koskevat tekniset tiedot (kylmäaineen tyyppi jne.)
 • Järjestelmän toiminnan tila (lämmitysjärjestelmä – patterit, lattialämmitys, konvektori jne.)
 • Tiedot tuotteen käytöstä (käyttöajat, lämmönlähde – maalämpö, ilmalämpö jne.)
 • Tiedot ympäristöstä (asennuspaikan lämpötila, kuvat tuotteesta jne.)

 

Emme käsittele arkaluonteisia henkilötietoja muuten kuin laissa säädetyillä perusteilla. Mikäli tallennamme henkilötunnuksen, katsotaan tällainen tieto arkaluonteiseksi.

 

 

 

 

 

Tuotetietojen kerääminen ja käsittely voi olla tarpeen:

 • tuotteissa havaittujen virheiden korjaamiseksi tuotteiden huollon ja ylläpidon kautta
 • palvelun laadun kehittämiseksi, esimerkiksi tuotteiden laadun ja turvallisuustoimintojen parantaminen
 • tuotetakuun käsittelyä varten
 • lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi

 

Kerätessämme ja käyttäessämme tuotetietoja AirCo:n lukuun edellä mainittuihin tarkoituksiin tai vastaavaa laillista tarkoitusta varten, emme tavallisesti pyydä suostumustasi, ellei tätä katsota yksittäistapauksessa tarpeelliseksi tai ellei soveltuva lainsäädäntö tätä edellytä henkilötietojen käsittelyn perustuessa sopimukseen tai muuhun lainmukaiseen perusteeseen.

 

Etujen tasapainotus

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan, jos se on tarpeen laillista tarkoitusta varten ja takuuvelvoitteidemme tai muiden lainsäädäntöön tai sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietojesi käsittelyllä on tärkeä merkitys tuotteidemme ja palveluidemme korkean laadun varmistamisessa.

 

Tietojen minimointi ja oikeellisuus

AirCo pyrkii käsittelemään ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat riittäviä, olennaisia ja rajoitettu siihen, mikä on tarpeellista suhteessa siihen tarkoitukseen, jota varten henkilötiedot on kerätty.

 

Rekisteriote

AirCo antaa pyynnöstä lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoja yhteydenotosta löydät ”YHTEYSTIEDOT” -otsikon alta.

 

 

 

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Noudattamiemme toimintatapojen mukaisesti soveltuvaan lainsäädäntöön, sääntelyyn ja määräyksiin perustuvien vaatimusten, mukaan lukien yksityisyyden- ja tietosuoja,  on täytyttävä kaikissa maissa, joissa toimimme. Pyrimme jatkuvasti päivittämään tätä tietosuojaselostetta varmistaaksemme, että se täyttää oikeudelliset vaatimukset.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

AirCo:n keräämiä, sinua ja tuotetta koskevia henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sinulle ja palveluihin sekä paremman palvelun ja asiakaskokemusten tarjoaminen
 • Tuotteita ja palveluita koskevien päivitysten tai muutosten ilmoittaminen.
 • Uusista tuotteista, palveluista ja tarjouksista tiedottaminen
 • Tuotteisiin liittyvän tuen ja palveluiden tarjoaminen (takuuhuolto, takaisinkutsu jne.)
 • Asiakasviestinnän ja tarjousten arviointi ja parantaminen
 • Lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttäminen

 

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietosi ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa tai muulla tavalla sinulle ilmoitetun tarkoituksen toteuttamiseksi.

 

Henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), jotka annetaan tuotteen oston yhteydessä, säilytetään niin kauan kuin AirCo on velvollinen täyttämään takuuvelvoitteensa. Useimmissa järjestelmissä henkilötiedot poistetaan vuoden kuluttua, mutta voimassaolevat asennukset, reklamaatiot ja takuuasiat poistetaan 11 vuoden kuluttua. Jos olet pyytänyt tietojen poistamista, voimme silti säilyttää tietyt henkilötiedot, joita vaaditaan oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi sekä liittyen puolustukseen oikeudellisissa riidoissa.  Mikäli emme ole saaneet suostumustasi henkilötietojen käsittelyyn, säilytämme tiedot vain lainsäädännön salliman ajan.

 

 

Oikeus saada tietoa ja vaatia tietojen oikaisua

Jokaisella on oikeus kerran vuodessa saada maksutta tieto siitä, mitä henkilötietoja AirCo hänestä käsittelee, tekemällä tätä koskeva kirjallinen pyyntö. Mikäli henkilötietoja käsitellään, on asianomaiselle henkilölle tämän esittämän pyynnön johdosta annettava tieto käsiteltävistä henkilötiedoista, näiden tietojen lähteestä, käsittelyn tarkoituksista sekä siitä kenelle tietoja luovutetaan.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti, joko kirjeitse tai sähköpostitse, ja pyynnön tulee olla sen henkilön allekirjoittama, joka pyytää selvitystä henkilötiedoistaan. AirCo lähettää vastauksen AirCo:n tietoihin tallennettuun postiosoitteeseen, ellei toista postiosoitetta ei ole ilmoitettu. Voit lähettää kirjallisen pyynnön alla olevaan osoitteeseen:

AirCo Oy

Tokkolantie 1

16300 Orimattila

Y-tunnus 2781369-3

www.airco.fi

info@airco.fi

 

Voit ottaa yhteyttä edellä mainittuun osoitteeseen myös, jos haluat

 • saada pääsyn henkilötietoihisi,
 • pyytää virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon korjaamista,
 • pyytää henkilötietojen poistamista,
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista,
 • vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointiin,
 • siirtää henkilötietoja (tietojen siirrettävyys) tai
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä reksiterinpitäjän toimesta.

 

 

 

 

 

Salassapito

AirCo pyrkii toteuttamaan tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojellakseen henkilötietojasi vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoutumiselta sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä ja muutoksilta, luvattomalta luovuttamiselta tai pääsyltä ja kaikelta muulta lainvastaiselta käsittelyltä. Pyrimme myös varmistamaan, että yksityisyyden suojan taso sekä henkilötietojesi suojaamiseksi toteutetut toimet ovat riittävät suhteessa riskeihin, jotka aiheutuvat henkilötietojesi ominaisuuksista ja käsittelystä.

 

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

AirCo voi jakaa henkilötietojasi:

 • Toimittajille, jotka tarjoavat palveluita henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti (lain vaatimalla tavalla)
 • Kuljetusliikkeille, kun kyseessä on tavaran suoratoimitus asiakkaalle
 • Laskutusoperaattorille ja tilitoimistolle, joka säilyttää tietosi omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti
 • Rahoitusyhtiöille suostumuksesi mukaisesti
 • Muille liikekumppaneille, jotka voivat lähettää tuote- ja palvelutarjouksia sekä muita viestejä sinulle (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asennusosoite), kuten, mutta ei tähän rajoittuen, vakuutusyhtiölle pidennetyn turvavakuutuksen tarjoamiseksi
 • Oikeudellisista vaatimuksista johtuen, esimerkiksi viranomaistutkinta, kiista tai oikeudenkäynti
 • Kun vilpittömässä mielessä katsomme, että henkilötietojen luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiesi suojelemiseksi, esimerkiksi käyttöehtojemme mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi tai petosten tai muiden turvallisuusongelmien tunnistamiseksi, estämiseksi tai paljastamiseksi.

 

Tietojen käsittely meidän lukuumme

AirCo sisällä pääsy henkilötietoihin on rajoitettu niihin AirCo:n työntekijöihin, jotka tarvitsevat tietoja käsitelläkseen tai toimittaakseen tuotteita tai palveluita. Henkilöt, joilla on pääsy henkilötietoihisi, ovat velvoitettuja pitämään henkilötietosi suojattuna ja luottamuksellisina sopimuksen mukaisesti. Pyrimme valitsemaan tietojenkäsittelyä sisältävistä palveluista sen vaihtoehdon, joka parhaalla mahdollisella tavalla suojaa henkilötietojesi eheyttä suhteessa kolmansiin osapuoliin.

 

 

Markkinointi

Emme jaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille niiden omia markkinointitarkoituksia varten, ellet ole antanut suostumustasi tähän.

AirCo voi kuitenkin antaa sinulle tietoa uusista tuotteista, palveluista, tarjouksista tai muista vastaavista markkinointitoimista, joista arvelemme sinun olevan kiinnostunut.

Lähetämme markkinointiviestejä sähköpostitse ainoastaan, jos asianomainen henkilö on antanut tähän etukäteisen suostumuksensa. Jos haluat lopettaa tietyn uutiskirjeen tilaamisen tai vastaavan viestinnän vastaanottamisen, noudata kunkin viestin sisältämiä ohjeita.

 

Muutokset

AirCo pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Viimeisimmän muutoksen päivämäärä ilmoitetaan tämän asiakirjan lopussa. Jos muutamme tätä tietosuojaselostetta ja tapaa, jolla käsittelemme henkilötietojasi, päivitämme uuden version tietosuojaselosteesta verkkosivuillemme. 

 

Orimattilassa 25.5.2018

 

Tommi Hykkyrä, AirCo Oy